Inbewaringstelling (IBS)
 
Rechterlijke machtiging
Dwangbehandeling
  1. Art. 38c lid 1a: dwangbehandeling met maximale duur van 3 maanden
    indien sprake van gevaar (ook buiten de instelling) door de stoornis dat zonder behandeling niet binnen een redelijke termijn kan worden weggenomen
  2. Art. 38c lid 1b: dwangbehandeling zonder maximale duur
    indien sprake van gevaar op de afdeling waarvoor de dwangbehandeling volstrekt noodzakelijk is om het af te wenden
Er moet altijd sprake zijn van doelmatigheid van de behandeling, proportionaliteit van de maatregel en subsidiariteit (voorbeeld: pas separatie als eerst medicatie is geprobeerd).
 

Praktisch stappenplan dwangbehandeling:


 
Meer informatie: