Uitvragen suïcidaliteit:

Ernst van suïcidaliteit
Mede afhankelijk van het aantal aanwezige risicofactoren.
 1. Licht
  Pt. heeft alleen vluchtige gedachten, maakt geen plannen, realiseert zich de consequenties en heeft controle over impulsen, wil veel liever leven.
 2. Ambivalent
  Pt. wil zowel suïcide als doorleven, een en ander is een reactie op anderen, teleurstellingen of evt. wraak. Komt impulsief op, zonder plannen of voorbereidingen.
 3. Ernstig
  Voortdurende gedachten en beelden, wanhoop, pt. heeft al plannen en voorbereidingen gemaakt maar kan ze nog uitstellen, is bang voor eigen impulsiviteit.
 4. Zeer ernstig
  Pt. is wanhopig, er obsessief mee bezig, heeft geen oog meer voor achterblijvers, plan ligt klaar en heeft al geoefend, wil niet meer praten, wil niet meer verder leven, kan niet langer wachten en op elk moment kan impulsdoorbraak leiden tot suïcide.
Risicofactoren: