Metingen in cm:
 

Aa
Punt voorwand dat in rust 3 cm dieper dan hymen is

t.o.v. hymen gemeten tijdens valsalva
Ba
Distale punt voorwand
 
t.o.v. hymen gemeten tijdens valsalva 

Cervixtop

t.o.v. hymen gemeten tijdens valsalva
gh
Genitale hiatus 
Pb
Perineal body 
tvl
Totale vagina lengte 
Ap
Punt achterwand dat in rust 3 cm dieper dan hymen is

t.o.v. hymen gemeten tijdens valsalva
Bp
Distale punt achterwand
 
t.o.v. hymen gemeten tijdens valsalva
D
Achterste fornix

t.o.v. hymen gemeten tijdens valsalva 

 
Soorten prolaps:
 • Voorwandprolaps (cystocele)
  • Ba = distale punt prolaps
 • Topprolaps (uterusdehiscentie)
  • C = distale punt prolaps
 • Achterwandprolaps (rectocele, enterocele)
  • Bp = distale punt prolaps
 
Stadiëring:
 • Stadium 0:
  Geen prolaps.
  • Aa/Ap/Ba/Bp = -3 cm (gelijk aan rusttoestand)
  • C en/of D = tussen -tvl en -(tvl-2)
 • Stadium I:
  • distale punt prolaps > 1 cm boven het hymen (< -1).
 • Stadium II:
  • IIa: distale punt prolaps < 1 cm boven het hymen
  • IIb: distale punt prolaps < 1 cm beneden het hymen
 • Stadium III:
  • distale punt prolaps > 1 cm beneden het hymen maar minder dan tvl-2.
 • Stadium IV:
  • distale punt prolaps > tvl-2 beneden hymen

Bron:
 • OLVG afd. gynaecologie