Hielprik 

 1. Phenylketonurie (PKU) (sinds 1974)
 2. Congenitale hypothyreoïdie (CHT) (sinds 1981)
 3. Adrenogenitaal syndroom (AGS) (sinds 2000
 4. Biotinidase deficiëntie
 5. Galactosemie
 6. Glutaar acidurie type I
 7. HMG-CoA-lyase deficiëntie
 8. Holocarboxylase synthetase deficiëntie
 9. Homocystinurie
 10. Isovaleriaan acidemie
 11. Long-chain hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiëntie
 12. Maple syrup urine disease
 13. MCAD deficiëntie
 14. 3-methylcrotonyl-CoA carboxylase deficiëntie
 15. Sikkelcelziekte
 16. Tyrosinemie type I
 17. Very-long-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie
 18. Cystic Fibrosis