Antistolling

1) Trombocytenaggregatieremmers

Secundaire preventie van de vorming van arteriële trombose.
 • acetylsalicylzuur / carbasalaatcalcium(Ascal®)
  • na een niet-invaliderend herseninfarct / TIA (indien bloeding als oorzaak uitgesloten)
  • na een myocardinfarct
  • bij acuut coronair syndroom
  • bij stabiele angina pectoris
  • bij aorta-coronaire bypass
  • bij een shunt voor nierdialyse
 • clopidogrel (Plavix®)
  • bij een symptomatische atherosclerotische aandoening
  • bij acuut coronair syndroom
  • na implantatie van coronaire stents (i.c.m. acetylsalicylzuur)
 


2) Anticoagulantia
2.1) Heparinen
 
Heparinen dienen ter profylaxe en therapie van veneuze en arteriële trombo-embolische aandoeningen:
 • DVT / longembolie
 • profylaxe van postoperatieve trombose
 • profylaxe tijdens hemodialyse en -filtratie.
 • acuut hartinfarct (in i.c.m. een thrombolyticum)
 • acuut coronair syndroom (i.c.m. acetylsalicylzuur).
 
2.2) Coumarine-derivaten
Indicaties voor kortdurende behandeling met coumarine-derivaten: 
Indicaties voor langdurige behandeling met coumarine-derivaten: 
 
 

 

3) Thrombolytica
Bij een acuut hartinfarct.

 
 

 
Bron:
 
Zie ook: