Voorgeschiedenis
 
Algemene klachten
 
Specifieke klachten (ALTIS)
 • Aard
  • karakter van de klacht
  • intensiteit
 • Lokalisatie
  • plek van ontstaan
  • uitstraling
 • Tijdsverloop
  • wanneer begonnen
  • acuut of langzamerhand
  • intensiteit: hetzelfde, erger geworden
  • frequentie: in aanvallen, continu
 • Invloeden
  • omstandigheden die klachten verergeren
  • omstandigheden die klachten verminderen
  • eigen pogingen iets aan de klacht te doen
 • Samenhang, beleving
  • eigen idee m.b.t. ontstaan klacht
  • beleving van klacht (schrik, zorgen)
  • effect van de klacht op dagelijks leven
  • verwachting m.b.t. behandeling
 
Intoxicaties
 
Allergie
 
Familie-anamnese
 
Sociale omstandigheden
 
Psychische toestand
 

Tractusanamnese